• شهر صنعتی رشت
  • اخبار

گزارش تعداد واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری استانی و شهرستانی منتشر شد

یکشنبه ۸ام خرداد ۱۴۰۱
مدیر

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، گزارش تعداد واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری (استانی- شهرستانی) فاز ۳ را منتشر کرد.

در این گزارش تعداد واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری در رشته فعالیت‌های مختلف و به تفکیک استان و شهرستان، ارائه‌شده است.

به‌بیان‌دیگر ایــن گــزارش نشــان می‌دهد چــه تعــداد واحدهــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری در کــدام شهرستان‌ها مســتقر هستند.

علاقه‌مندان به دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی itsr.ir مراجعه کنند.

لینک دسترسی به گزارش: ۴WNOZ-فاز ۳-گزارش تعداد واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه