Untitled-1 copy

براساس گزارش رسمی وزارت اقتصاد، درخواست و صدور مجوزها به تفکیک استان‌‌‌های کشور از اول مردادماه سال گذشته تا ۳۱ تیر‌‌‌ماه امسال، در مجموع ۹۸۳‌هزار و ۵۷۷درخواست از استان‌‌‌های کشور به درگاه ملی مجوزها رسیده که از این تعداد ۴۵۲‌هزار و ۱۳۳مجوز صادر شده، ۳۹۳‌هزار و ۶۴۹درخواست با رد/ انصراف روبه‌رو بوده، ۱۳۷‌هزار و ۵۴۰درخواست در دست بررسی است و ۹۷‌هزار و ۶۶درخواست با تاخیر در بررسی مواجه شده‌‌‌اند. در مجموع شاخص پاسخگویی ۳۱استان کشور در خصوص صدور مجوزهای کسب‌وکار ۹۰/ ۱‌درصد است. استان ایلام با ۹۶/ ۳درصد و تنها ۶۶۶تاخیر در بررسی درخواست‌‌‌ها، بهترین رتبه را در شاخص پاسخگویی به‌‌‌موقع به دست آورده و بعد از آن استان کهگیلویه و بویراحمد با تنها ۸۰۱تاخیر در بررسی درخواست‌‌‌ها ۹۵/ ۳‌درصد را در شاخص پاسخگویی به‌‌‌موقع کسب کرده است. بعد از ایلام و کهگیلویه و بویراحمد، استان‌‌‌های همدان، گلستان، کرمانشاه، لرستان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، البرز و خراسان‌شمالی رتبه‌های ۳ تا ۱۰ را در بالاترین شاخص پاسخگویی در این بازه زمانی کسب کرده‌اند. از سوی دیگر استان خوزستان با ۴/ ۸۵‌درصد پاسخگویی به‌موقع به درخواست‌های صدور مجوز آخرین رتبه را در بین استان‌ها داشته و پیش از آن هرمزگان با ۸۶درصد، اصفهان با ۵/ ۸۶‌درصد و بوشهر با ۸/ ۸۶‌درصد رتبه‌های پایینی را در شاخص پاسخگویی به‌موقع کسب کرده‌اند. این آمار به تفکیک ۳۱استان به این ترتیب گزارش شده است: همدان با ۲/ ۹۳‌درصد در رتبه سوم، گلستان با ۶/ ۹۲‌درصد در رتبه چهارم، کرمانشاه با ۶/ ۹۲‌درصد در رتبه پنجم، لرستان با ۳/ ۹۲‌درصد در رتبه ششم، اردبیل با ۳/ ۹۲‌درصد در رتبه هفتم، چهارمحال و بختیاری با ۲/ ۹۲‌درصد در رتبه هشتم، البرز با ۹۲‌درصد در رتبه نهم، خراسان شمالی با ۵/ ۹۱‌درصد در رتبه دهم، فارس با ۴/ ۹۱‌درصد در رتبه یازدهم، سمنان با ۳/ ۹۱‌درصد در رتبه دوازدهم، زنجان با ۹۱درصد در رتبه سیزدهم، قم با ۹/ ۹۰‌درصد در رتبه چهاردهم، قزوین با ۹/ ۹۰‌درصد در رتبه پانزدهم، مازندران با ۸/ ۹۰‌درصد در رتبه شانزدهم، کرمان با ۷/ ۹۰‌درصد در رتبه هفدهم، خراسان‌رضوی با ۶/ ۹۰درصد در رتبه هجدهم، مرکزی با ۶/ ۹۰‌درصد در رتبه نوزدهم، آذربایجان‌غربی با ۵/ ۹۰‌درصد در رتبه بیستم، تهران با ۳/ ۹۰‌درصد در رتبه بیست‌ویکم، کردستان با ۲/ ۹۰‌درصد در رتبه بیست‌‌‌ودوم، آذربایجان‌شرقی با ۱/ ۹۰‌درصد در رتبه بیست‌‌‌وسوم، گیلان با ۹/ ۸۹‌درصد در رتبه بیست‌وچهارم، خراسان جنوبی با ۲/ ۸۹درصد در رتبه بیست‌وپنجم، یزد با ۱/ ۸۹‌درصد در رتبه بیست‌وششم، سیستان و بلوچستان با ۹/ ۸۷‌درصد در رتبه بیست‌وهفتم، بوشهر با ۸/ ۸۶‌درصد در رتبه بیست‌وهشتم، اصفهان با ۵/ ۸۶‌درصد در رتبه بیست‌ونهم، هرمزگان با ۸۶‌درصد در رتبه سی‌‌‌ام و خوزستان با ۴/ ۸۵‌درصد در رتبه سی‌ویکم پاسخگویی قرار دارند.

جزئیات بیشتر از وضعیت ۱۵ استان نخست

گزارش درخواست و صدور مجوزها به تفکیک استان‌ها از اول مرداد سال گذشته تا آخر تیرماه امسال نشان می‌دهد که در ایلام کل درخواست‌ها ۱۸هزار و ۸۵مورد  بوده که ۱۰هزار و ۳۰۴مجوز در این استان صادر شده است، ۶‌هزار و ۶۷۳درخواست با رد/ انصراف روبه‌رو شده، هزار و ۸۶درخواست در دست بررسی است، ۶۶۶درخواست در دست بررسی هم با تاخیر مواجه شده است.کل درخواست‌های مجوز کسب‌وکار در کهگیلویه و بویراحمد ۱۷هزار و ۱۷۲مورد بوده که ۹هزار و ۶۳۷مجوز صادر شده، ۶هزار و ۲۸۹درخواست با رد/ انصراف مواجه شده‌، هزار و ۲۴۰مجوز در دست بررسی است، ۸۰۱مجوز در بررسی هم با تاخیر روبه‌رو بوده است. درخواست‌های ثبت‌شده در همدان ۲۸هزار و ۲۲مورد بوده که ۱۴هزار و ۶۴۹مجوز صادر شده، ۱۰هزار و ۶۴۶مجوز با رد درخواست/ انصراف روبه‌رو بوده، ۲هزار و ۷۱۹مجوز در دست بررسی است، هزار و ۹۱۷مجوز در بررسی هم با تاخیر مواجه شده است.استان گلستان با صدور ۱۱هزار و ۳۰۴مجوز از کل درخواست‌ها (۲۲هزار و ۴۹۵درخواست) و رد/ انصراف ۸هزار و ۶۴۸درخواست، ۲هزار و ۵۴۰درخواست در دست بررسی و هزار و ۶۶۵درخواست با تاخیر مواجه‌شده در رتبه بعدی قرار گرفته است. کل درخواست‌ها در استان کرمانشاه به ۳۱هزار و ۱۳۳مورد می‌رسد که از این تعداد ۱۵هزار و ۷۰۲مجوز صادر شده، ۱۲هزار و ۲۱۸درخواست با رد/ انصراف مواجه شده است، ۳هزار و ۲۰۴درخواست در دست بررسی است، ‌‌‌ ۲هزار و ۲۹۴درخواست مواجه با تاخیر هم در حال بررسی است.در استان لرستان ۲۸هزار و ۸۳درخواست ثبت شده که از این تعداد ۱۴هزار و ۷۹۳مجوز صادر شده، ۹هزار و ۹۶۲درخواست با رد/ انصراف مواجه شده، ۳هزار و ۳۱۸درخواست در دست بررسی است، ۲هزار و ۱۶۴درخواست در بررسی هم با تاخیر روبه‌رو بوده‌اند. کل درخواست مجوز کسب‌وکار در استان اردیبل ۲۶هزار و ۴۵۸مجوز بوده که از این میزان ۱۴هزار و ۷۲۷مجوز صادر شده، ۹هزار و ۱۰۴درخواست با رد/  انصراف روبه‌رو بوده، ۲هزار و ۶۱۷درخواست در دست بررسی است، ۲هزار و ۴۰درخواست نیز در بررسی با تاخیر روبه‌رو بوده‌ است. در استان چهارمحال و بختیاری کل درخواست‌های صدور مجوز کسب‌وکار به ۲۰هزار و ۷۵۱درخواست می‌رسد که از این تعداد، ۱۰هزار و ۴۹۲مجوز صادر شده، ۷هزار و ۸۹۹درخواست با رد یا انصراف روبه‌رو بوده، ۲هزار و ۳۵۳درخواست در دست بررسی است، هزار و ۶۱۰درخواست در بررسی هم با تاخیر مواجه شده است.کل درخواست‌ها در استان البرز ۲۸هزار و ۴۱۷مورد بوده که ۱۳هزار و ۷۱۸مجوز صادر شده، ۱۱هزار و ۵۸درخواست با رد/ انصراف مواجه بوده، ۳هزار و ۶۳۴درخواست در دست بررسی است، ۲هزار و ۲۷۲درخواست هم در بررسی با تاخیر روبه‌رو بوده است.

منبع: دنیای اقتصاد