مفهوم پایداری بر اساس این اصل ساده استوار است: هر چیزی که برای ادامه حیات و رفاه ما موردنیاز است، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طبیعت تامین می‌شود. «پایداری» یعنی ایجاد محصولات تولیدی که از فرآیندهایی استفاده می‌کنند که اثرات منفی زیست‌‌‌محیطی را به حداقل می‌‌‌رسانند، انرژی و منابع طبیعی را حفظ می‌کنند، برای کارکنان، جوامع و مصرف‌کنندگان ایمن و از نظر اقتصادی نیز به‌‌‌صرفه هستند. این تعریفی است که به طور گسترده به رسمیت شناخته شده و به شدت جنبه‌‌‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی پایداری را به هم مرتبط می‌کند.

درابتدا مسائل اقتصادی در مفهوم پایداری کمرنگ بود اما با اقداماتی که در سطح جهانی برای درک اهمیت پایداری انجام گرفت و قوانینی که در کشورهای مختلف به تصویب رسید، اهمیت اقتصادی پایداری برجسته و در اولویت قرار گرفت.  اما سوال اصلی این است: ما چه کاری می‌توانیم انجام دهیم تا پایدار شویم؟

پایداری دارای سه عنصر اساسی محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. در زمینه‌‌ زیست محیطی، می‌توان با کاهش استفاده از منابع، حفاظت از محیط‌زیست و کنترل انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای به پایداری کمک کرد. در زمینه‌‌ اجتماعی، با برنامه‌‌‌ریزی برای انجام فعالیت‌‌‌هایی که هدف آن رعایت حقوق تمامی کسانی است که تحت‌تاثیر تصمیمات شرکت قرار می‌‌‌گیرند و منافع جامعه را بر منافع کسب و کار خود اولویت می‌دهند، می‌توان در مسیر پایداری حرکت کرد. و در زمینه‌‌ اقتصادی می‌توانید با پایداری مالی در شرکت، ‌‌‌ منبع درآمد و رشد برای کارکنان، مالکان و ذی‌نفعان خود باشید.

چرا پایداری شرکت‌ها مهم است؟

وسعت مفهوم پایداری گسترده است، بسیاری از شرکت‌ها در حال حاضر کارهای زیادی برای پایداری انجام می‌دهند، با اینکه ممکن است پایداری را با این مفهوم ثبت نکنند. به عنوان مثال بیشتر شرکت‌ها در تلاش برای کاهش مصرف انرژی، مصرف آب، استفاده بهینه از مواد اولیه و مدیریت ضایعات هستند. این موارد نه‌تنها به نفع محیط‌زیست است، بلکه باعث کاهش هزینه‌‌‌ها و بهبود پایداری اقتصادی می‌شود. شرکت‌های اقتصادی پایدار، مشاغل خوب، ایمن و باارزش را برای مردم فراهم می‌کنند، آموزش مهارت‌‌‌ها را ارائه می‌دهند، اخلاقی کار می‌کنند و جامعه را ارتقا می‌دهند. در نتیجه پیوندهای اجتناب‌‌‌ناپذیری بین عناصر اجتماعی و محیطی با عناصر اقتصادی وجود دارد. اثرات زیست‌محیطی یک شرکت ممکن است پیامدهای مالی زیادی داشته باشد. برای مثال، انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای از یک مرکز می‌تواند بر جامعه محلی تاثیر بگذارد و با آلودگی ایجاد شده منجر به تعطیلی مرکز شود.

در نتیجه پیروی شرکت‌ها از اصول پایداری بسیار مهم است. گرچه ممکن است برای بسیاری از شرکت‌ها آسان نباشد، اما هیچ جایگزینی وجود ندارد. اگر محصولات شما بر اساس هر معیاری ناپایدار ارزیابی می‌‌‌شوند، تولید آنها خواسته یا ناخواسته متوقف خواهد شد. دیدگاه شما در مورد پایداری، می‌تواند تعیین‌کننده ۲۰ سال آینده فعالیت شما باشد.

منبع: دنیای اقتصاد