پایش ملی محیط کسب وکار ایران – زمستان ۱۴۰۲

پنجشنبه ۲۷ام اردیبهشت ۱۴۰۳
مدیر

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۴۰۲، ۶/۰۴ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۴۰۲ با میانگین۵/۹۸) نامساعدتر است.
در زمستان ۱۴۰۲ فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه ۱-غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ۲-دشواری تأمین مالی از بانک‌ها ۳-بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.
بر اساس یافته‌های این طرح در زمستان ۱۴۰۲ استان‌های مرکزی، قم و خوزستان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

برای مطالعه متن کامل این گزارش، فایل زیر را دانلود فرمایید:

گزارش پایش محیط کسب و کار

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه