• شهر صنعتی رشت
  • اخبار

نتایج سنجش محیط کسب‌و‌کار در ۱۴۰۳؛ مدیران نگران چه هستند؟

چهارشنبه ۵ام اردیبهشت ۱۴۰۳
مدیر
۶۷ درصد از مدیران براساس یک نظرسنجی، «عدم ثبات در ابعاد سیاسی و اقتصادی» را بزرگ‌ترین دغدغه خود در سال جاری می‌دانند. علاوه بر این موضوع، کمبود نقدینگی برای رشد شرکت‌ها در جایگاه دوم و کمبود نیروی انسانی متخصص از نگاه مدیران در جایگاه سوم فهرست نگرانی‌ها قرار گرفته است.

نکته قابل توجه اینکه در سال۱۴۰۲ دغدغه نیروی متخصص در جایگاه دهم قرار داشت و به نظر می‌رسد که یکی از دلایل افزایش این نگرانی، مهاجرت نیروهای متخصص از کشور باشد. عدم ثبات در قوانین و مقررات دولتی و تنش‌های سیاسی منطقه نیز از دغدغه‌های دیگر در سال۱۴۰۳ محسوب می‌شود.

بر اساس نتایج این گزارش، افزایش فروش و توسعه بازار از مهم‌ترین برنامه‌های مدیران عامل برای سال۱۴۰۳ است. همچنین در این گزارش ۷۶درصد از مدیران رکود را در سال جاری پیش‌بینی کردند و تنها ۲‌۱درصد به رونق امیدوار بودند.

در سومین گزارش مدیران عامل ۱۴۰۳، دغدغه‌ها و نگرانی‌های مدیران عامل کشور در سال جاری بررسی شده است.  بر این اساس عدم ثبات اقتصادی و سیاسی کشور، کمبود نقدینگی، کمبود نیروی انسانی متخصص در سطوح مختلف، عدم ثبات در قوانین و مقررات دولتی و اتفاقات و تنش‌های سیاسی منطقه به ترتیب اصلی‌ترین نگرانی‌های مدیران عامل به شمار می‌روند.

هدف اصلی گزارش مدیران عامل ایران، انتشار سالانه تصویری از وضعیت جاری کسب‌وکاری و پیش‌بینی سال آینده از دیدگاه مدیران عامل شرکت‌های ایرانی در سطوح مختلف است.  در این گزارش، تعداد مدیران‌عامل غیردولتی که در تکمیل پرسش‌نامه مشارکت داشتند، با رشد بیش از دو برابری نسبت به سال گذشته، به ۶۲۲ نفر رسیده است و پراکندگی صنایع در نمونه افزایش یافته است.

از یافته‌های این شماره می‌توان به افزایش جزئی خوش‌بینی مدیران عامل نسبت به وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال گذشته و افزایش میزان امیدواری به عملکرد مثبت شرکت نسبت به سال گذشته اشاره کرد.  همچنین برخی دغدغه‌ها نظیر فیلترینگ اینترنت اولویت خود را از دست داده‌اند و دغدغه کمبود نیروی انسانی متخصص اهمیت و اولویت بیشتری پیدا کرده است.

ثبات سیاسی و اقتصادی؛ مهم‌ترین دغدغه مدیران

یکی از مهم‌ترین نکات این گزارش بررسی اصلی‌ترین نگرانی‌های مدیران عامل کشور در سال جاری است. به این ترتیب عدم ثبات سیاسی و اقتصادی با سهم ۶۷درصدی از انتخاب مدیران کشور، نگرانی اصلی شرکت‌کنندگان در این پرسش‌نامه بوده است. پس از آن کمبود نقدینگی با ۴۶درصد، کمبود نیروی انسانی متخصص در سطوح مختلف با ۳۴درصد، عدم ثبات در قوانین و مقررات دولتی با ۳۲درصد و اتفاقات و تنش‌های سیاسی منطقه با ۳۱درصد اصلی‌ترین دغدغه‌های مدیران را در سال ۱۴۰۳ تشکیل می‌دهند.

در رابطه با مساله نقدینگی، ۴۴درصد از مدیران عامل با مشکل کمبود نقدینگی برای توسعه کسب‎وکار فعلی خود مواجه هستند. این در حالی است که ۱۰درصد از مدیران عامل بیان کردند در شرکت خود مشکل نقدینگی ندارند.

براساس یافته‌های این گزارش، رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید و کوچک شدن بازار از مهم‌ترین عوامل موثر بر مساله کمبود نقدینگی است. اولویت نحوه پرداخت بر میزان پرداخت، بهبود سیستم‌های مدیریت عملکرد، استفاده از سیستم‌های غیرمالی و معنوی، ایجاد فرصت توسعه و یادگیری، ایجاد برنامه‌های جانشین‌پروری و بهبود روابط میان همکاران، راهکارهایی هستند که برای مواجهه با مساله جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص ارائه شده است.

از سوی دیگر ورود به بازارهای بین‌المللی می‌تواند به عنوان یک راهکار در شرایط کمبود تقاضا و کوچک شدن بازار به کار گرفته شود و ادغام و تملیک راهکاری است که در زمانی که منابع به اندازه کافی در محیط وجود ندارد، می‌تواند مورد بررسی و استفاده قرار بگیرد. همچنین مدیران شرکت‌کننده در این پرسش‌نامه، کاهش هزینه‌های عملیاتی و گرفتن وام از سیستم بانکی را پرکاربردترین راهکارها برای غلبه بر مساله کمبود نقدینگی عنوان کردند.

چشم‌انداز مدیران چیست؟

همچنین بررسی جزئیات این گزارش نشان می‌دهد برای سال ۱۴۰۳، معادل  ۷۶ درصد از مدیران رکود را پیش‌بینی کردند و فقط۱۲درصد از مدیران عامل به رونق اقتصادی ایران در این سال خوش‌بین هستند؛ این میزان در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۷درصد و در سال ۱۴۰۲ تنها ۵درصد بوده است. همچنین ۶۳درصد از مدیران عامل رشد مالی را برای شرکت خود در  این سال پیش‌بینی کرده‌اند.

از سوی دیگر، تنها ۲۸درصد از مدیران عامل به اهداف غیرمالی شرکت خود در سال ۱۴۰۲ دست پیدا کرده‌اند که البته نسبت به سال گذشته ۸درصد بهبود داشته است.  همچنین ۵۵درصد از مدیران عامل نسبت به رشد عملکرد مالی شرکت تحت مدیریت خود در سال ۱۴۰۲ اذعان داشته‌اند، اما در این بین شرکت‌های با قابلیت بالای پیش‌بینی جریان نقدینگی، امیدواری بالاتری به عملکرد مالی خود در سال ۱۴۰۳ نسبت به سایر شرکت‌ها دارند. تنها ۳۲درصد از مدیران عامل جریان نقدینگی شرکت خود را قابل پیش‌بینی اعلام کرده‌اند.

سنجش تسلط و تمرکز مدیران

بررسی دیگر جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که ۴۵درصد از مدیران عامل تسلط قابل‌قبولی بر مفاهیم و شاخص‌های مالی دارند. ۴۰درصد از مدیران عامل آشنایی زیادی با مفاهیم و کاربردهای فناوری‌های دیجیتال تحول‌آفرین دارند و ۱۲درصد از مدیران عامل علاوه بر اجرای فناوری‌های تحول دیجیتال در یک چارچوب نظام‌مند، به شناسایی و تحلیل ارز‌ش‌های حاصل از آن نیز می‌پردازند.

مهم‌ترین ذی‌نفعان در تصمیمات استراتژیک شرکت‌ها به ترتیب مشتریان و کارکنان شرکت‌ها هستند. ۸۶درصد مدیران عامل منافع مشتریان و ۸۰درصد مدیران منافع کارکنان را در زمان اتخاذ تصمیمات استراتژیک شرکت در نظر می‌گیرند.

در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده است که ۲۲درصد مدیران عامل پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و ارزش‌های انسانی، ۱۳درصد بقا و حفظ کسب‌وکار فعلی، ۱۲درصد ارائه محصول یا خدمت باکیفیت را تاثیرگذارترین اقداماتی که مدیران عامل برای بهبود جامعه می‌توانند انجام دهند، عنوان کرده‌اند. بخش دیگری از این گزارش به محل تمرکز مدیران پرداخته است.

بر این اساس عمده تمرکز حدود ۷۱درصد از مدیران عامل بر مسائل جاری و عملیاتی کشور است.  این عدد برای شرکت‌های خدماتی کوچک‌تر ۸۱درصد است که نشان‌دهنده تمرکز کمتر بر مسائل آینده شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌هاست.  بیش از نیمی از مدیران عامل صرف‌کردن زمان با خانواده را به عنوان یک برنامه منظم انتخاب کرده‌اند که پرتکرارترین برنامه نیز بوده است، در‌حالی‌که ۱۴درصد از مدیران عامل بیان کردند هیچ برنامه منظم خودمراقبتی ندارند.

راهکارهای پیشنهادی چیست؟

در بخش دیگری از این گزارش، پیشنهاد‌های کارشناسی برای مقابله با مسائلی که مدیران عامل به عنوان چالش‌های مجموعه خود به آنها اشاره کردند، ارائه شده است. برای مثال دو راهکار بررسی و به‌کارگیری روش‌های مختلف تامین مالی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت هزینه برای مواجهه با مساله کمبود نقدینگی پیشنهاد می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه