• شهر صنعتی رشت
  • اخبار

نبض ناموزون فولاد در ۹ ماهه ۱۴۰۲/ خام فروشی رونق گرفت

شنبه ۳۰ام دی ۱۴۰۲
مدیر

بررسی کارنامه فولاد در ۹ ماهه امسال نشان می دهد که تولید محصولات فولادی تغییری نکرده و صادرات نیز ۰.۸ درصد افزایش یافته است.

بررسی‌های آمار مربوط به تولید، مصرف و صادرات محصولات فولادی نشان می‌دهد که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۴ میلیون و ۴۹۲ هزار تن شمش فولادی (اسلب، بیلت و بلوم) تولید شده که از این میزان ۱۵ میلیون و ۳۲۶ هزار تن آن مختص بیلت‌وبلوم و ۹ میلیون و ۱۶۶ هزار تن مختص اسلب بوده است. به این ترتیب در این بخش شاهد رشد ۶ درصدی تولید بیلت و بلوم و افت ۲ درصدی اسلب نسبت به مدت مشابه پارسال هستیم. در مجموع تولید شمش فولادی ۳ درصد افزایش یافته است.

همچنین از ۲۴ میلیون و ۴۹۲ هزار تن شمش (اسلب، بیلت و بلوم) تولید شده، ۱۸ میلیون و ۸۷۴ هزار تن توسط مصرف کنندگان داخلی خریداری شده است که به این ترتیب در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال مصرف ظاهری اسلب ۸ درصد کاهش و بیلت و بلوم ۹.۷ درصد افزایش یافته است.

در این مدت ۵ میلیون و ۶۲۱ هزار تن شمش (اسلب، بیلت و بلوم) صادر شده که در مقایسه با ۹ ماهه پارسال در بخش بیلت و بلوم ۳ درصد افت و در بخش اسلب ۴۶.۶ درصد افزایش را شاهد بوده‌ایم.

در بخش کل مقاطع فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی و سایر مقاطع) نیز شاهد تولید ۹ میلیون و ۶۷۱ هزار تن محصول بودیم که نسبت به ۹ ماهه پارسال با افت ۰.۷ درصدی مواجه بوده است.

به صورت جزیی‌تر، از این میزان یک میلیون و ۲۸ هزار تن مربوط به تیرآهن، ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار تن مربوط به میلگرد و ۶۷۷ هزار تن مربوط به ناودانی، نبشی و سایر مقاطع می‌شود. در این بخش نیز تولید تیرآهن و ناودانی، نبشی و سایر مقاطع به ترتیب با رشد ۱۰.۳ و ۶ درصدی و تولید میلگرد نیز با افت ۲.۴ درصدی مواجه بوده است.

همچنین از ۹ میلیون و ۶۷۱ هزار تن مقاطع فولادی تولید شده در ۹ ماه نخست امسال، ۷ میلیون و ۶۰۱ هزار تن آن در داخل مصرف شده است که کاهش ۱.۴ درصدی را نسبت به ۹ ماهه پارسال نشان می‌دهد.

از میزان کل مقاطع طویل فولادی مصرفی در ۹ ماهه امسال، ۹۰۱ هزار تن سهم تیرآهن، ۶ میلیون و ۱۵۵ هزار تن سهم میلگرد و ۵۴۵ هزار تن سهم نبشی، ناودانی و… بوده است که به ترتیب میزان مصرف‌ها نسبت به مدت مشابه پارسال برای تیرآهن ۷.۴ درصد و برای نبشی، ناودانی و… ۱.۹ درصد افزایش و برای میلگرد ۲.۹ درصد کاهش یافته است.

همچنین میزان صادرات کل مقاطع طویل فولادی در این مدت ۲ میلیون و ۱۴۳ هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش ۰.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

مصرف ظاهری کل مقاطع تخت فولادی (ورق گرم، ورق سرد و ورق پوششدار) نیز در ۹ ماه نخست امسال نسبت به ۹ ماهه پارسال، ۶.۶ درصد بیشتر شده و از بالغ بر ۶ میلیون و ۸۶۰ هزار تن به ۷ میلیون و ۳۱۵ هزار تن رسیده است. میزان صادرات نیز در این بخش ۳۳۴ هزار تن بوده که در مقایسه با پارسال ۴.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین در این بخش شاهد واردات یک میلیون و ۱۶ هزار تن بوده‌ایم که نسبت به ۹ ماهه پارسال ۸۳.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در مجموع در ۹ ماهه امسال تولید محصولات فولادی نیز معادل ۱۶ میلیون و ۶۲۶ هزار تن ثبت شده که ۱۵ میلیون و ۲۳۸ تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است و بدین ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در ۹ ماهه ۱۴۰۱، رشد ۳ درصدی مصرف را رقم زده است.

همچنین در مجموع ۲ میلیون و ۴۷۷ هزار تن محصولات فولادی صادر شده که رشد ۰.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این آمار، در ۹ ماهه امسال بالغ بر ۲۸ میلیون و ۸۸ هزار تن آهن اسفنجی تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶.۵ درصد افزایش یافته است؛ از این میزان ۲۶ میلیون و ۸۷۴ هزار تن در داخل مصرف شده است که بیانگر رشد ۴.۴ درصدی است.

میزان صادرات آهن اسفنجی یک میلیون و ۲۱۴ هزار تن بوده که در مقایسه با ۹ ماهه پارسال ۹۲۳.۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

تولید گندله سنگ آهن نیز در ۹ ماهه امسال ۴۴ میلیون و ۸۴۳ هزار تن بوده که در قیاس با مدت مشابه پارسال افزایش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. از این میزان سهم مصرف داخلی ۳۷ میلیون و ۶۱۹ هزار تن بوده که نسبت به ۹ ماهه پارسال بیانگر رشد ۱.۲ درصدی است.

میزان صادرات گندله سنگ آهن در ۹ ماهه امسال ۷ میلیون و ۲۲۴ هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۳ میلیون و ۶۷۱ هزار تن بوده بیانگر رشد ۹۷ درصدی است.

در مجموع از نظر شاخص تولید، ورق پوششدار با ۱۱.۴ درصد بیشترین تولید را ثبت کرده است. از نظر مصرف ظاهری هم ورق پوششدار با ۱۸.۴ درصد در صدر قرار دارد.

از نظر صادرات نیز گندله سنگ آهن با ۹۷ درصد و آهن اسفنجی با ۹۲.۷ درصد در صدر فهرست قرار دارند.

از نظر شاخص واردات هم ورق سرد با ۱۸۸.۲ درصد بیشترین واردات را ثبت کرده است.

منبع: مهر

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه