مهار رشد پایه پولی و نقدینگی در دی ماه + جدول

دوشنبه ۲۳ام اسفند ۱۴۰۰
مدیر

متوسط رشد پایه پولی و نقدینگی در ۱۰ ماهه امسال به ترتیب ۲.۳۸ درصد و ۲.۷ درصد بوده اما رشد این دو متغیر در دی ماه به ترتیب ۱.۲ درصد و ۱.۶ درصد بوده که بیانگر کاهش رشد این دو متغیر پولی مهم در ماه مذکور است.

متغیرهای پولی دی ماه امسال نشان می‌دهد روند رشد پایه پولی نقدینگی در طول سال ۱۴۰۰ روندی کاهنه بوده است.

براساس آمار بانک مرکزی حجم کل پایه پولی در پایان دی ماه به ۵۶۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به دی ماه سال گذشته ۳۵.۵ درصد و در ۱۰ ماهه امسال ۲۳.۸ درصد رشد داشته است. رشد پایه پولی از ۴۲.۱ درصد در بازه زمانی یک سال منتهی به مرداد ماه امسال به ۳۵.۵ درصد در یک سال منتهی به دی ماه رسیده است.

باتوجه به اینکه رشد پایه پولی در طول ۵ ماهه منتهی به دی ماه امسال که دوره فعالیت دولت سیزدهم بوده است، به طور متوسط هر ماه ۲ درصد رشد داشته، حداکثر تا پایان سال به ۲۷.۸ تا ۲۸ درصد خواهد رسید که ۲.۱ درصد کمتر از سال گذشته است.

متوسط رشد پایه پولی و نقدینگی در ۱۰ ماهه امسال به ترتیب ۲.۳۸ درصد و ۲.۷ درصد بوده اما رشد این دو متغیر در دی ماه به ترتیب ۱.۲ درصد و ۱.۶ درصد بوده که بیانگر کاهش رشد آنها در ماه مذکور است.

بیشترین تاثیر در کاهش رشد پایه پولی به خالص بدهی دولت به بانک مرکزی اختصاص دارد به‌طوری که خالص این بدهی به منفی ۷۸ هزار و ۷۰ میلیارد تومان رسیده است. یکی از علل اصلی انباشت سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی و تاثیر آن بر کاهش پایه پولی از این ناحیه است. پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد علت رشد قابل توجه سپرده‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی انباشت منابع برای اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده که البته در دی ماه منتفی به زمان دیگری موکول شد.

رشد قابل توجه سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی باعث کاهش نقدینگی در گردش در بازار بین بانکی و اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت افزایش پرداخت‌های دولت و کاهش خالص منفی بدهی دولت به بانک مرکزی این رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در چند ماه اخیر شکل گرفته است، به بانک مرکزی بازپرداخت خواهد شد.

حجم نقدینگی در پایان دی ماه امسال به ۴ هزار و ۵۰۱ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۲۹.۵ درصد رشد داشته اما از این رقم ۲.۷ درصد اضافه شدن آمار سپرده‌های بانک مهر اقتصاد بوده است. بنابراین رشد واقعی نقدینگی در ۱۰ ماهه امسال ۲۷.۱ درصد است. در صورت حفظ این روند رشد نقدینگی در طول سال ۱۴۰۰ به ۳۲.۵ درصد خواهد رسید که نسبت به سال گذشته ۸.۱ درصد کاهش خواهد داشت.

منبع: فارس

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه