• شهر صنعتی رشت
  • اخبار

معرفی کتاب؛ «اقتصاد دانش بنیان: مبانی، مفاهیم، روش‌شناسی»

چهارشنبه ۵ام مهر ۱۴۰۲
مدیر

کتاب «اقتصاد دانش بنیان: مبانی، مفاهیم، روش‌شناسی» اثر فرشاد مومنی و سید محمد باقر نجفی از سوی سازمان سمت  در ۲۰۴ صفحه منتشر شده و یک سلسله آگاهی‌های اولیه دربارۀ یک مسئلۀ حیاتی که شاید بتوان آن را مهم‌ترین نقطۀ عطف در تاریخ رشد بشر دانست، ارائه می‌کند و دربردارندۀ پیام­های بسیار مهمی برای مخاطبان فارسی زبان است. 

این کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته اقتصاد به عنوان منبع اصلی درس «اقتصاد دانش بنیان» تدوین شده است.

در این کتاب تلاش شده است که طی پنج فصل، اندکی از آگاهی‌های پایه‌ای مورد نیاز برای فهم عالمانۀ انقلاب دانایی فراهم شود. به این ترتیب، در فصل اول با عنوان مروری تاریخی بر زندگی اقتصادی بشر تلاش شده است تا با قرار دادن این پدیدۀ سرنوشت‌ساز در یک بستر تاریخی، امکان دستیابی به درک بهتری از مسئله از طریق برجسته کردن ویژگی‌ها و تحولات تدریجی رخ‌داده در طول تاریخ بشر فراهم کرد.

فصل دوم به بیان مهم‌ترین ویژگی‌ها و مفاهیم بنیادی اقتصاد دانش‌بنیان اختصاص یافته است و نشان می‌دهد که چگونه با درک صحیح و عالمانۀ این پدیده می‌توان بستر ذهنی و معرفتی مورد نیاز برای تبدیل بازی اقتصادی به یک بازی برد ـ برد را فراهم کرد.

در فصل سوم ویژگی‌های بنیادی دانش به عنوان مهم‌ترین عامل تولید در اقتصاد دانش‌محور مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است که آگاهی‌های پایه دربارۀ مهم‌ترین ویژگی‌های دانش صورت‌بندی شود.

در فصل چهارم، تحت عنوان نهاد آموزش در عصر دانایی، تلاش شده است تا نشان داده شود که بنا به چه دلایل و عللی، اصلاح نهاد آموزش در مرکز برنامه‌های یک جامعۀ رو به دانایی‌محوری قرار می‌گیرد. به اعتبار ژرف‌کاوی‌ها و پیشبردهای ارزشمندی که نهادگرایان جدید در این زمینه به جامعۀ بشری عرضه کرده‌اند، تلاش شده است تا با برجسته کردن نقش و سهم نهاد آموزش در پایدارسازی دستاوردهای انقلاب دانایی، بستر معرفتی لازم برای عینیت‌بخشی به هدف دانایی‌محوری در کشورمان تا حد امکان فراهم گردد.

در فصل پنجم، با عنوان اقتصاد دانش‌بنیان و ساختار فعالیت‌های اقتصادی جامعه، سعی شده است که بستر معرفتی لازم برای برون‌رفت از توهم «طی کردن یک شبه ره صد ساله» در عرصۀ دانایی‌محوری فراهم شود. تا آنجا که به اندیشۀ توسعه مربوط می‌شود، یکی از مهم‌ترین دلالت‌های روش‌شناختی برای تحقق توسعه، فهم صحیح توالی‌ها دانسته می‌شود. در این فصل توضیح داده شده است که برای دانایی‌محور شدن، باید توالی‌هایی را رعایت کرد که در قلب آنها، درونی کردن دستاوردهای موج‌های قبلی انقلاب صنعتی است.

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه