• شهر صنعتی رشت
  • اخبار

مسیرهای سبز گمرکی برای تسریع در ترخیص کالاهای تجاری

چهارشنبه ۱۰ام آبان ۱۴۰۲
مدیر

گمرک ایران برای نخستین بار در راستای شفافیت و تسهیل و تسریع در خدمت‌رسانی به ذینفعان، کارنامه عملکرد شرکت‌های بزرگ تولیدی و بازرگانی را در حوزه امور گمرکی منتشر می‌کند.

بما بر اعلام گمرک ایران، این اقدام در راستای تسریع و تسهیل تجارت خارجی و به منظور فراهم آوردن امکان ارزیابی وضعیت واردات و صادرات واحدهای تولیدی و بازرگانی در روند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا انجام می‌گیرد.

براساس این گزارش کارنامه عملکرد شرکت‌ها در حوزه امور گمرکی با در نظر گرفتن شاخص‌های کلیدی و تخصصی منتشر می‌شود.

این گزارش‌ها در بخش واردات به نوع کالاهای وارده، کشورهای مبدا واردات و گمرکات مهم محل فعالیت شرکت و نیز ارزش، حجم و تعداد اظهارنامه ها در مسیرهای سه گانه در ۲ بخش کالاهای ترخیص شده و کالاهای در جریان انجام تشریفات گمرکی می‌پردازد.

بر اساس این گزارش این شاخص ها در رویه صادرات شامل ارزش، حجم و تعداد اظهارنامه ها در مسیرهای سه گانه، نوع کالا و کشورهای مقصد صادرات می باشد.
در حوزه تسهیلات نیز در این گزارش به مواردی از جمله پذیرش ضمانت نامه بابت وجوه متعلق به ترخیص کالا توسط گمرک، میزان بهره مندی از انبار اختصاصی، صادرات از محل ورود موقت، بهره‌گیری از تسهیلات ماده ۵۱ و ۶۶ قانون امور گمرکی، قرارگیری اظهارنامه ها در مسیر سبز و میزان ترخیص کالا بدون ارائه کد ساتا اشاره شده است.

زمان سنجی، دیگر محور این گزارش‌ها است که در این بخش به متوسط زمان انجام تشریفات گمرکی در مراحل کارشناسی، پرداخت وجه به صندوق گمرک و بارگیری کالا از یک سو و نیز میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات از سوی سازمان های همجوار از جمله استاندارد، حفظ نباتات و غیره پرداخته شده است.

این گزارش حاکیست، تبیین نکات کلیدی عملکرد شرکت‌ها از دیگر محورهای مهم است که در مجموع ترسیم آخرین وضعیت شرکت‌ها در گمرک به شرکت ها در تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها کمک موثری خواهد کرد.

منبع: فارس

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه