از سوی دیگر، طی ۳ سال گذشته، کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه مهمی همچون مدیریت منابع انسانی، جذابیت زیادی به دست آورده است. به همین دلیل، اتخاذ تکنیک‌‌‌های تجزیه و تحلیل داده‌‌‌ با استفاده از ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی باعث شده سازمان‌ها شاهد ظهور کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه مدیریت منابع انسانی با هدف عملکرد بهتر عامل انسانی باشند. بنابراین هوش مصنوعی بر مدیریت منابع انسانی تاثیر می‌‌‌گذارد و ماهیت کار، کارکنان و محل کار را متحول می‌‌‌کند. هوش مصنوعی، به طور فزاینده‌‌‌ای به عنوان یک استراتژی برای بهبود بهره‌‌‌وری سازمانی در نظر گرفته می‌شود.

یکی از مهم‌‌‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی شخصی‌‌‌سازی شده است، به‌‌‌طوری که برنامه‌‌‌ها و شیوه‌‌‌های مدیریت منابع انسانی برای هر فرد به صورت اختصاصی تعریف و اجرا می‌‌‌‌‌‌شوند، چرا که بین همه افراد تفاوت‌‌‌های شخصی و رفتاری وجود دارد و هر فرد با روش‌‌‌های خاصی، انگیزه و یادگیری دارد. بنابراین، هر فرد به طور خاص و منحصر به فردی، متحول و متعهد به سازمان می‌شود. مدیریت منابع انسانی شخصی‌‌‌سازی شده، به عنوان زیرمجموعه‌‌‌ای از شیوه‌‌‌های کاری با عملکرد بالا (high performance work practices) در سطح فردی پیاده‌سازی می‌شود و نشان‌‌‌دهنده نسل بعدی مدیریت منابع انسانی است که با پذیرش تحلیل‌‌‌های منابع انسانی پیشرفته و هوش مصنوعی برای ارائه راه‌‌‌حل‌‌‌های منابع انسانی مناسب مشخص می‌شود.

مدیریت منابع انسانی شخصی‌‌‌سازی‌‌‌شده منبع منحصربه‌‌‌فردی از مزیت رقابتی پایدار در شرکت است و اثرات عملکرد مفیدتری را برای شرکت‌ها به ارمغان می‌‌‌آورد. با تکیه بر نظریه‌‌‌های تفاوت‌‌‌های فردی و تناسب فرد با سازمان، مشخص می‌شود که چرا مدیریت منابع انسانی شخصی‌‌‌سازی شده از نظر بهره‌‌‌وری، انعطاف‌‌‌پذیری، بازگشت سرمایه مدیریت منابع انسانی و عملکرد مالی شرکت بهتر از مدیریت منابع انسانی استاندارد شده سنتی است. هوش مصنوعی در فرآیندهای مختلف مدیریت منابع انسانی شامل جذب و استخدام؛ آموزش و یادگیری؛ حقوق و مزایا؛ ارزیابی و مدیریت عملکرد، مدیریت ارتباطات کارکنان و برنامه‌‌‌ریزی استراتژی کارکنان تاثیرگذار است. هوش مصنوعی با هدف پایداری در حوزه منابع انسانی از چهار بخش تشکیل می‌شود:

۱-پایداری فردی مبتنی بر هوش مصنوعی: این بخش به کاربرد هوش مصنوعی بر پایداری فردی کارکنان در سازمان می‌‌‌پردازد. پایداری فردی مبتنی بر هوش مصنوعی عبارت است از: به‌کارگیری هوش مصنوعی در فرآیند آموزش، توسعه و یادگیری افراد، نظام سلامت جسمی و روانی افراد. به عنوان مثال هوش مصنوعی می‌تواند با توجه به ویژگی‌‌‌های شخصیتی و رفتاری همچون سبک یادگیری فرد، بهترین برنامه آموزشی و یادگیری را ارائه کند و بر اساس نتایج کسب شده از اجرای آن، بهترین بازخورد را نیز به او بدهد. بنابراین هوش مصنوعی یکی از مهم‌ترین فناوری‌‌‌هایی است که می‌تواند منجر به تحول در فرآیند آموزش و توسعه شخصی‌‌‌سازی کارکنان شود. حتی هوش مصنوعی می‌تواند با توجه به نیازهای حال و آینده فرد در راستای تحقق اهداف فردی و سازمانی نیازهای آموزشی و یادگیری را پیش‌‌‌بینی کرده و محتوا و دوره‌‌‌های مناسب برای او را که در رفع نیازهایش اثرگذار است، پیشنهاد دهد. در حوزه سلامت هم هوش مصنوعی به کمک سایر ابزارهای فناوری همچون اینترنت اشیا و کلان‌‌‌داده می‌تواند روند سلامتی فرد را پایش و کنترل کرده و او را از خطرات احتمالی در آینده آگاه کند.

۲-پایداری اجتماعی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی مبتنی‌بر هوش مصنوعی: شامل کلیه برنامه‌‌‌ها و اقدامات هوش مصنوعی تاثیرگذار بر فرآیندهای مدیریت منابع انسانی با هدف پایداری اجتماعی است، همچون: کاربرد هوش مصنوعی در فرآیند جذب و استخدام مناسب و حتی ارتباط با افراد استخدام نشده؛ کاربرد آن در حرکت به سمت عدالت محوری، نظام سلامت جسمی و روانی خانواده‌‌‌ها و سایر ذی‌نفعان سازمان؛ کاربرد آن در نظام آموزش و توسعه خانواده‌‌‌ها و سایر ذی‌نفعان؛ کاربرد آن در حوزه ارائه خدمات و رفاه اجتماعی برای ذی‌نفعان؛ کاربرد آن در ایجاد و توسعه ارتباطات و تعاملات انسانی در درون و بیرون سازمان؛ شناسایی و انتخاب افراد نیازمند کمک؛ کاربرد آن در فرآیند جامعه‌‌‌پذیری و اجتماعی‌‌‌سازی در بدو استخدام و معرفی سازمان به افراد جدید در کمترین زمان ممکن.

۳-پایداری زیست محیطی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی مبتنی بر هوش مصنوعی: شامل کلیه برنامه‌‌‌ها و اقدامات تاثیرگذار هوش مصنوعی بر فرآیندهای مدیریت منابع انسانی با هدف پایداری زیست محیطی همچون: کاربرد هوش مصنوعی در فرآیندهای مدیریت منابع انسانی سبز، با هدف داشتن سیاره سبزتر به کمک کارکنان و ذی‌نفعان شرکت؛ کاربرد آن در حوزه بهبود فعالیت‌‌‌های زیست محیطی شرکت؛ تشویق و حمایت از کارکنان در داخل و ذی‌نفعان خارج سازمان که به موضوع محیط‌زیست اهمیت می‌‌‌دهند؛ ارائه راهکارهای مناسب در موقعیت‌‌‌های مختلف به کارکنان داخل سازمان یا سایر افراد مرتبط با سازمان برای رعایت و حفظ محیط‌زیست؛ معرفی و رتبه‌‌‌بندی پیمانکاران و تامین‌‌‌کنندگان حافظ محیط‌زیست به همکاران در داخل سازمان و سایر افرادی که در ارتباط با محصولات سازمان هستند.

۴-پایداری اقتصادی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی مبتنی بر هوش مصنوعی: نهایتا یک سازمان انتفاعی به دنبال سودآوری پایدار یا اقتصاد پایدار است. به همین دلیل، کلیه اقدامات حوزه پایداری زیست‌محیطی و اجتماعی باید در بلند‌مدت منجر به سودآوری یا پایداری اقتصادی شود که شامل کلیه برنامه‌‌‌ها و اقدامات تاثیرگذار هوش مصنوعی بر فرآیندهای مدیریت منابع انسانی می‌شود، همچون: استعدادیابی، جانشین‌‌‌پروری، توسعه فردی کارکنان، کار تیمی، مدیریت دانش، ارزیابی و مدیریت عملکرد چند وجهی در راستای تحقق اهداف سازمان با هدف پایداری اقتصادی.

دکتر محمد کارگر شورکی/پژوهشگر فوق دکترا/ عضو موسس مرکز پایداری کسب و کار دانشگاه تهران

منبع: دنیای اقتصاد