• شهر صنعتی رشت
  • اخبار

مجوز احداث نیروگاه تجدیدپذیر در خارج از محل استقرار برای واحدهای صنعتی صادر شد؛ امکان خرید برق در بورس انرژی

دوشنبه ۲۸ام شهریور ۱۴۰۱
مدیر

توجه به موضوع نیروگاه تجدیدپذیر برای واحدهای صنعتی و همچنین تأمین برق از این نیروگاه‌ها از جمله اهداف مطرح در قانون جهش تولید دانش‌بنیان است.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان با حمایت و پیگیری‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی مشترک با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشترک، اجرایی می‌شود تا زمینه رسوخ هرچه بیش‌تر نوآوری و فناوری در اقتصاد کشور و توسعه را فراهم کند.

در یکی از این آیین‌نامهها آمده که ساتبا موظف است ماهانه تعرفه تجدیدپذیر را بر مبنای متوسط دوماهه آخرین صورتحساب‌های تائید شده سرمایه‌گذاران محاسبه و به توانیر اعلام کند.

توانیر موظف است در هر دوره میزان برق تجدیدپذیر تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر متعلق به واحدهای صنعتی مشمول را قرائت و از برق مصرفی مشمول کسر کند. در صورت کسری تولید برق تجدیدپذیر مابه‌التفاوت را با تعرفه تجدیدپذیر، محاسبه و در قبوض برق واحدهای صنعتی در ردیف جداگانه لحاظ کند. درصورتی‌که تولید برق تجدیدپذیر بیشتر از برق مصرفی مشمول باشد، واحدهای صنعتی مشمول مجاز است که در خصوص مازاد برق تولید شده به یکی از روش‌های اعلام شده منتفع کند.

توانیر میزان مازاد برق تولیدی تجدیدپذیر را برای موضوع این ماده در دوره‌های آتی حداکثر تا یک سال محاسبه کند. مطابق مقررات وزارت نیرو از انتفاع برق مازاد تولیدی خود بهره‌مند شود. ضوابط مربوط به این بند یک ماه بعد از ابلاغ این آیین‌نامه توسط ساتبا اطلاع‌رسانی می‌شود. این موارد روش‌های اعلامی هستند.

طبق تبصره‌های این ماده از آیین‌نامه صدور قبض مجزا مصرفی واحدهای صنعتی مجاز نیست و توانیر موظف است تعرفه تجدیدپذیر موضوع این ماده را پس از گذشت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه اعمال کند.

چنانچه واحد صنعتی مشمول اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر از طریق قرارداد خرید تضمینی برق با ساتبا کند، ابتدا برق مصرفی مشمول از انرژی الکتریکی خالص تولیدی نیروگاه کم شده و مازاد آن مشمول شرایط قرارداد خرید تضمینی است.

واحدهای صنعتی مجازند که نیروگاه تجدیدپذیر را در نقطه‌ای خارج از محل استقرار واحد صنعتی و در محل مصرف احداث کنند. درصورتی‌که مالکیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث شده موضوع این تبصره متعلق به واحدهای ذکر شده باشد‌ توانیر موظف است برق تولیدی از نیروگاه را برای واحد صنعتی مذکور منظور کند.

همچنین واحدهای صنعتی مشمول می‌توانند تمام یا بخشی از برق مصرفی مشمول خود را از برق تجدیدپذیر ارائه شده در بهابازار انرژی خریداری کنند. نحوه اجرای این تبصره به‌موجب دستورالعملی که توسط ساتبا با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بورس انرژی ایران تدوین و ابلاغ شود، مشخص می‌شود، گواهی‌های تولید برق تجدیدپذیر که برای فروش برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیردولتی در بهابازار انرژی صادر می‌شود، برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر با تجهیزات ساخت داخل، با ضرایب حداکثر دو برابر است. نحوه تعیین ضریب مذکور و شرایط نیروگاه‌های تجدید پذیر با تجهیزات ساخت داخل به تصویب کارگروه می‌رسد.

تأمین تمام یا بخشی از برق مصرفی مشمول توسط واحدهای صنعتی مشمول از طریق قراردادهای دوجانبه آن‌ها با تولیدکنندگان غیردولتی برق تجدیدپذیر در چارچوب قوانین و مقررات وزارت نیرو نیز مجاز است.

منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه