• شهر صنعتی رشت
  • اخبار

فراخوان وزارت اقتصاد از تشکلهای تولیدی: بخشنامه‌های خلق الساعه را معرفی کنید تا اجرایشان متوقف شود

یکشنبه ۲۰ام اسفند ۱۴۰۲
مدیر

دبیر هیأت مقررات زدایی در نامه‌ای به رؤسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف تعاون و رؤسای انجمن صنفی کارفرمایی و صمت ایران اعلام کرد: مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین نافذ هستند.

دبیر هیأت مقررات زدایی در نامه‌ای به رؤسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف تعاون و رؤسای انجمن صنفی کارفرمایی و صمت ایران اعلام کرد: مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین و مقررات نافذ هستند.

در متن این نامه آمده است؛

همانطور که مستحضرید؛ بر اساس ماده (۲۴ (قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفافسازی سیاستها و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به اطلاع عموم برسانند.

از سوی دیگر بر اساس ماده (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آئین نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در سامانه ملی قوانین ومقررات ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند و مقررات، تنها در صورت ثبت در این سامانه، نافذ است.

نظر به عزم دولت مبنی بر ایجاد ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری محیط کسب وکار، آئین نامه‌های اجرایی مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، به پیوست، تقدیم می‌شود.

به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت نظارت مستمر بر اجرای کامل این دو آئین نامه، خواهشمند است به اتحادیه‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذیل آن مجموعه ابلاغ فرمائید درصورت مشاهده هرگونه بخشنامه یا دستورالعمل مغایر دو آئین نامه پیوست، مستندات مربوطه را در پیام رسان های بله یا ایتا به شماره ۰۹۳۳۲۳۵۳۱۹۵ ارسال و یا با شماره ۳۹۹۰۴۱۴۲- ۰۲۱ تماس حاصل بفرمایند.

منبع: مهر

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه