در این نشست ابتدا بر اهمیت شاخص‌ها و حکمرانی آنها بر فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور صحبت شد، سپس لزوم افراز شاخص‌ها از حیث اهداف و کارکردها مورد تاکید قرار گرفت. برخی از مسوولان حاضر در نشست، دقت برخی شاخص‌ها از حیث ارزیابی عملکرد سازمان مالیاتی را دارای خدشه دانستند و متذکر شدند نتیجه برخی شاخص ها حاصل صرف عملکرد سازمان مالیاتی نیست و عوامل دیگری نظیر قوانین، نهادهای دیگر نظیر دیوان عدالت اداری و کمبود نیروی انسانی در نتایج عملکردی موثرند.

علی رستم‌پور، رئیس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی، در این نشست اهمیت مباحث مرتبط با اقتصاد سیاسی را در عملکرد سازمان امور مالیاتی موثر دانست و گفت: سهم مالیات مستقیم مشاغل ۵درصد سبد مالیاتی است و سهم اصناف نیز ۲ تا ۵/ ۲درصد است. سبد مالیاتی این بخش که صدای بلندی دارند و به مقامات عالی کشور دسترسی دارند، باید به مراتب بیشتر از این باشد. او افزود: برای امسال به طور مستند می‌توانستیم بر اساس قوانین فعلی کشور ۵ تا

۶ برابر سال‌های قبل از این بخش درآمد اخذ کنیم ولی مسائل اقتصاد سیاسی مانع شد. رستم‌پور ادامه داد: رقمی که در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده، حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰هزار میلیارد تومان است و اگر سقف بودجه ۲هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، این نسبت برای سال بعد به حدود ۳۷درصد می‌رسد. رئیس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: کاهش این نسبت منطقی نیست و باید برای سال بعد نیز این نسبت بالاتر از ۵۰درصد تثبیت شود. او گفت: هوشمند شدن فرآیند اخذ مالیات‌ها این ظرفیت را ایجاد کرده است. به عقیده من سقف وصول درآمدهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۷۵۰هزار میلیارد تومان است و حداقل باید نسبت مالیات به بودجه سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ نیز محقق شود. برای تحقق این نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۲ باید در حدود هزار هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.

ایمان فدایی، رئیس گروه مالیاتی وزارت اقتصاد، در این نشست ضمن اشاره به وضعیت نامطلوب شاخص‌های حوزه مالیات کشور، گفت: از جمله شاخص‌های کلان می‌توان به نسبت مالیات به تولید، نسبت مالیات به بودجه دولت و نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای اشاره کرد. او افزود: به طور مثال برای نسبت شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری ۱۰درصدی انجام شده است ولی در عملکرد از حدود ۷درصد سال ۱۳۹۵ به حدود ۵درصد در سال جاری رسیده‌ایم. فدایی اظهار کرد: درخصوص شاخص مالیات به منابع عمومی دولت هدف‌گذاری ۵۰درصد بوده است اما در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۷درصد و در سال جاری نیز حدود ۴۲درصد محقق است.

منبع:دنیای اقتصاد