او افزود: درخواست ما در دولت از همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی این است که صف ۱۲۰‌هزار مجوز تعیین‌تکلیف‌نشده را به‌سرعت کاهش دهند. به گفته وزیر اقتصاد، تاخیر در بررسی مجوز معنایی ندارد؛ یا باید تایید شود یا اگر مساله دارد، رد شود.

از روز اول آبان درگاه ملی مجوزها آمادگی دارد که به‌تدریج دستگاه به دستگاه، اگر مجوز توسط دستگاه اصلی تعیین‌تکلیف نشود به حکم قانون عمل کرده و مجوز را راسا صادر کند. البته اولویت دولت، صدور مجوزهای کسب‌وکار از سوی خود دستگاه‌های اصلی است که باید کنترل‌های لازم را انجام دهند؛ اما اگر تعلل شود، درگاه راسا صادر خواهد کرد و با مدیران خاطی برخورد می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد