سه ابزار قدرتمند معافیت مالیاتی برای توسعه پژوهش

شنبه ۲۸ام بهمن ۱۴۰۲
مدیر

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری و پزشکی دقیق معاونت علم و فناوری گفت: اگر شرکتی در مسیر تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کند، تمام مبالغی که هزینه کرده است، تبدیل به معافیت مالیاتی می شود. پذیرنده این معافیت مالیاتی تمام پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان هستند.

محمد حسین متالهی در کنفرانس بین المللی از آزمایشگاه تا بالین که امروز ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ در سالن همایش های رویان برگزار شد، گفت: نظام انگیزشی در بند پژوهش است، اگر این نظام را به میدان مغناطیسی تشبیه کنیم، شاهد میدانی هستیم که جهتی دارد. اگر در مسیر پژوهش تنها بخواهیم به جامعه جهانی اکتفا کنیم، تجربه نشان می دهد این میدان و جهت اگرچه ارزشمند است؛ اما با برخی از دیدگاه های ما همانند ایجاد ثروت زاویه دارد. باید نهادهای سیاست گذار در حوزه پژوهش، طرف سیاست تقاضا باشند.

وی با بیان اینکه برای توسعه پژوهش از ابراز معافیت مالیاتی استفاده کرده ایم، افزود: اگر هر شرکتی در مسیر تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کند، تمام مبالغی که در این مسیر هزینه  کرده است، تبدیل به معافیت مالیاتی می شود. هیچ جای دنیا اینگونه نیست و این یک سیاست تعالی است که در کشور دنبال می شود. پذیرنده این معافیت مالیاتی تمام پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان هستند. همچنین اگر بخش خصوصی در یک شرکت دانش بنیان سرمایه گذاری کند، این سرمایه معافیت مالیاتی می‌خورد. اگر قرارداد بین بخش خصوصی و زیست بوم برای توسعه زیست بوم باشد، برای کل آورده معافیت مالیاتی شامل می‌شود. این سه ابزار قدرتمند برای توسعه پژوهش و تولید ثروت است. این ابزارها در قالب قانون جدیدی برای اولین بار امسال اجرا شد و سال آینده برای اولین بار معافیت های مالیاتی اتفاق می افتد.

متالهی در بخش دیگر از سخنان خود گفت: گاهی بخش خصوصی تمایلی به حمایت از یک نیاز جامعه را ندارد باید حاکمیت ورود پیدا کند، از این رو یکی از شاخص های ما حمایت از پژوهشگران و محققانی است که در مسیر توسعه دهندگی به ظرفیت های کشور گام بر می دارند. همچنین، کمبود منابع پژوهشی موجب شده است که مدام شاهد داده جدید باشیم. ما از داده های قدیمی که می‌تواند بازتولید شود و فناوری جدید و نوین کاربردی برای آینده داشته باشد، حمایت می کنیم. همچنین برای حمایت مطلوبیت تیم پژوهشگر اهمیت دارد. باید صلاحیت های لازم برای فعالیتی که می‌خواهند انجام دهند، را به معاونت علم و فناوری ثابت کنند. اگر پروژه ای انجام می گیرد، محصولی تولید می شود، باید بازار خرید داشته باشد و این ایجاد ثروت کند.

منبع: ایسنا

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه