رونق و رکود صنایع ساخت در نیمه نخست ۱۴۰۱

پنجشنبه ۱۵ام دی ۱۴۰۱
مدیر

یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی وضعیت فعالیت‌های صنعت ساخت در کشور، شاخص تولید صنعتی است. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) بانک مرکزی به عنوان شاخص کمکی در برآورد ارزش افزوده بخش صنعت ساخت استفاده می‌شود، بنابراین بررسی روند شاخص تولید صنایع بزرگ و تغییرات آن می‌تواند تصویر بهتری از وضعیت رونق یا رکود بخش صنعت در کشور ارائه دهد.

به‌گزارش اتاق تهران، طی دو فصل متوالی بهار و تابستان ۱۴۰۱، رشد شاخص تولید فعالیت صنایع غذایی در مقایسه با فصول مشابه سال قبل، به ترتیب منفی ۵/ ۴‌درصد و منفی ۷/ ۴‌درصد بوده که به معنی بروز رکود در این گروه از صنایع است. این در حالی است که در گروه فعالیت صنایع آشامیدنی، وضعیت رونق حاکم بوده و طی دوفصل متوالی نخست سال‌جاری، رشدهای ۱۰درصدی و ۱۸درصدی را تجربه کرده است. صنعت تولید چرم و محصولات چرمی نیز مشابه صنایع غذایی، طی دوفصل نخست سال‌جاری، رشد منفی را در شاخص تولید داشته که به ترتیب فصول برابر با منفی ۵/ ۰‌درصد و منفی ۹/ ۰‌درصد بوده است.

صنعت تولید محصولات کانی و غیرفلزی بعد از تجربه چهارفصل متوالی رشد منفی، در فصل تابستان سال ۱۴۰۱ از رکود خارج شد و رشد شاخص تولید در این گروه فعالیت صنعتی در فصل دوم سال‌جاری به ۸/ ۶‌درصد رسید. اتفاق مشابهی برای گروه صنعت شیمیایی و صنعت پوشاک نیز در این فصل رخ داد که در صنعت شیمیایی بعد از سه‌فصل و در صنعت پوشاک بعد از چهار فصل متوالی رشد منفی، در فصل تابستان سال‌جاری رشد شاخص تولید این دو گروه صنعت، مثبت شد و به ترتیب حدود ۴/ ۸‌درصد و ۳/ ۴‌درصد در مقایسه با فصل مشابه سال قبل افزایش یافت.

همچنین شاخص تولید صنعت دارو و مواد دارویی شیمیایی و گیاهی بعد از کسب رشد مثبت طی چند فصل متوالی، در فصل تابستان ۱۴۰۱ افت قابل‌توجه و حدود ۵/ ۱۴درصدی را در مقایسه با فصل مشابه سال قبل تجربه کرد که در صورت استمرار این روند در فصول بعدی منجر به بروز رکود در این گروه از صنایع مهم و اساسی تولیدی کشور که مرتبط با سلامت جامعه نیز است، خواهد شد. بالاترین رشد شاخص تولید طی دوفصل نخست سال ۱۴۰۱ در مقایسه با فصول مشابه سال قبل متعلق به صنعت تولید سایر وسایل نقلیه است که به ترتیب فصول، ۳۵‌درصد و ۷۸‌درصد است.

منبع: دنیای اقتصاد

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه