رشد ۷.۷ درصدی تولید صنایع بورسی در مهر ماه

دوشنبه ۲۳ام آبان ۱۴۰۱
مدیر

رشد تولید در صنایع بورسی در مهر ماه هم ادامه یافت و با یک درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۷.۷ درصد رسید.

براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، میزان تولیدات صنایع بورسی در مهر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته تولیدات صنایع بورسی در مهر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۷.۷ درصد رسید که نسبت به نرخ رشد ماه قبل یک درصد افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین افزایش تولید مربوط به گروه‌های خودرو و قطعات با ۲۴.۴ درصد، محصولات فلزی با ۲۳.۹ درصد، منسوجات ۲۱.۴ درصد، فلزات ماشین‌آلات و تجهیزات با ۱۶.۴ درصد و فلزات اساسی با ۱۰.۸ درصد بیشترین رشد را نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته‌اند.

در مهر ماه سطح تولید دو گروه صنایع شیمیایی ۱.۷ درصد و صنایع غذایی ۲.۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کمتر بوده است.

میزان تولید صنایع بورسی در ۷ ماهه امسال یک روند صعودی داشت به‌طوری که روند رشد تولید در صنایع بورسی از منفی ۵.۸ درصد در فروردین آغاز و در ماه‌های بعد به ترتیب منفی ۰.۲ درصد، ۲.۵ درصد، ۵.۸ درصد، ۶.۷ درصد و ۷.۷ درصد رسید.

گروه
فروردین ۱۴۰۱
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر ۱۴۰۱
صنایع شیمیایی
۶-
۱.۸-
۱
۳.۹
۳.۲
۲.۴
۱.۷-
فلزات اساسی
۱۰.۴
۱.۸
۴.۱
۸
۸.۵
۹.۳
۱۰.۸
خودرو و قطعات
۲۶.۲-
۷.۹
۱۸.۱
۱۶
۲۲.۱
۲۲.۴
۲۴.۴
صنایع غذایی
۲۰.۵-
۲۲.۵-
۱۵.۶-
۸.۲-
۶.۸-
۵.۸-
۲.۵-
کانی‌های غیرفلزی
۰.۲-
۲.۳-
۵.۴-
۵.۳
۵.۹
۵.۶
۶.۹
صنایع دارویی
۶.۴
۴.۱
۲
۰.۹
۱.۷
۱.۸
۴.۳
دستگاه های برقی
۱۸.۳-
۴.۲
۷.۸-
۶.۴-
۲.۲-
۱.۱-
۸.۵
لاستیک و پلاستیک
۹.۲
۲.۷
۵.۸
۳.۴
۴.۷
۳.۹
۲.۶
ماشین آلات و تجهیزات
۱۵.۳
۲۱.۷
۱۶.۵
۱۶.۵
۱۹.۶
۱۵
۱۶.۴
فرآورده های نفتی
۵.۳-
۱۱.۱-
۲.۴-
۰.۱
۵.۲
۴
۴
منسوجات
۱۱.۴-
۰.۷
۵
۱۲.۱
۱۷.۷
۱۳.۹
۲۱.۴
محصولات فلزی
۲۰.۲-
۵.۵
۵.۳-
۲.۳-
۳.۵
۵.۱
۲۳.۹
محصولات کاغذی
۱۱.۹-
۱۳-
۱۹-
۱۱.۵
۱۲.۲-
۹.۵-
۶.۷
شاخص کل شرکتهای بورسی
۵.۸-
۰.۲-
۲.۵
۵.۸
۶.۷
۶.۷
۷.۷

 آمار و ارقام به دست آمده از عملکرد شرکت های صنعتی حاضر در بازار سرمایه، نشان می‌دهد، روند رشد تولید این شرکت‌ها در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد قابل توجهی داشته است. نکته حائز اهمیت در این میان، رشد قابل توجه دو گروه «خودرو و قطعات» و «ماشین آلات و تجهیزات» است. رشد بخش تجهیزات و ماشین آلات بیانگر افزایش تقاضا برای خرید ماشین‌آلات صنعتی و رشد تشکیل سرمایه و به عبارت دیگر سرمایه گذاری در این بخش است.

تغییرات در موجودی انبار

یکی از مولفه‌های بسیار مهم در پیش بینی میزان تولید در ماه های آینده، میزان تغییر در موجودی انبار است. به طور معمول در صورتی که موجودی انبار افزایش یابد و این روند طی چند ماه ادامه داشته باشد، بنگاه تصمیم به کاهش تولید خواهد گرفت، زیرا بیش از آنچه که به مشتری می فروشد، تولید می کند و این مساله موجب افزایش هزینه های سربار و هشداری برای کارفرما درخصوص بازار فروش در ماه های آتی است.

در واقع باوجود رشد قابل توجه در بخش های مختلف تولید، تغییر در موجودی انبار کاهش یافته است. البته در صورت حذف بخش خودرو قطعات، موجود انبار در این صنایع در مجموع افزایش داشته است، اما ارقام نشان می‌دهد، میزان تغییر در موجودی انبار رشد قابل توجهی در این مدت نداشته است.

در یک سال منتهی به مهر ماه امسال موجودی انبار در صنایع شیمایی ۷ درصد، فلزات اساسی ۰.۸ درصد، صنایع غذایی ۰.۸ درصد، کانی های غیرفلزی ۱.۸ درصد افزایش داشته است، اما در مقایل موجودی انبار در بخش خودرو و قطعات ۱۹.۵ درصد و صنایع دارویی ۴.۲ درصد کاهش داشته است.

رسیدن نرخ رشد تولید در صنایع بورسی به ۷.۷ درصد در مهر ماه سال ۱۴۰۱، در ۱.۵ سال گذشته بی سابقه بوده و این رشد، اتفاقی نشانه‌ای امیدبخش از حرکت اقتصاد ایران در مسیر رشد و توسعه است.

تحقق رشد ۷.۷ درصدی صنایع بورسی در مهر ماه در حالی رقم خورده است که این ماه، برخی جریانات داخلی و خارجی سعی در ایجاد اخلال در امنیت و نظم در سطح کشور داشتند.

منبع: فارس

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه