• شهر صنعتی رشت
  • اخبار

رشد ۳۱ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در دی‌ امسال‌

دوشنبه ۲۸ام اسفند ۱۴۰۲
مدیر
در دی ١۴٠٢، شاخص قیمت کل تولیدکننده صنعت نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ١.١ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢١.٠ درصد و در ١٢ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣١.١ درصد افزایش داشت.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در دی‌١۴٠٢ (بر مبنای سال پایه ١٣٩۵) اعلام شد.در دی‌ ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢١,٠ درصد می‌باشد.* شاخص قیمت کلدر دی ماه ١۴٠٢، شاخص قیمت کل تولیدکننده بخش صنعت ١٠۶٩,٠ می‌باشد که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ١.١ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢١.٠ درصد و در ١٢ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣١.١ درصد افزایش داشته است.* تورم ماهانهدر دی ماه ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ١,١درصد می­باشد. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولات صنعتی در داخل کشور، در دی ماه ١۴٠٢ نسبت به ماه قبل، ١.١ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش­ترین تورم ماهانه با ٢.٨ درصد مربوط به گروه “چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده” و کم‌ترین تورم ماهانه با منفی ٠.۶ درصد مربوط به گروه “ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت” می‌باشد.* تورم نقطه به نقطهدر دی ماه ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢١,٠ درصد می‌باشد. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولات صنعتی در داخل کشور، در دی ماه ١۴٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٢١.٠ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۵٣.٣ درصد مربوط به گروه “ساخت ماشین‌آلات ” و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با منفی ٢.۴ درصد مربوط به گروه “ساخت فلزات پایه” می‌باشد.
* تورم سالانهدر دی ماه ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ١٢ ماه منتهی به دی ماه ١۴٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٣١,١درصد می‌باشد. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولات صنعتی در داخل کشور، در ١٢ ماه منتهی به دی ماه ١۴٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣١.١ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش­ترین تورم سالانه با ٧٠.۴ درصد مربوط به گروه “ساخت ماشین‌آلات” و کم‌ترین تورم سالانه با ١٧.١ درصد مربوط به گروه “ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی” می‌باشد.
منبع: فارس

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه