بنابراین رویکرد دومی وجود دارد که به آن DUI گفته می‌شود و برای کشور ما مناسب است. معاون علمی فناوری اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با اشاره به راهکار دولت سیزدهم در بخش علمی گفت: در دولت سیزدهم به دنبال توسعه ساختار و نظامی هستیم که طی آن صنایع بزرگ را به دانش‌بنیان‌ها و دانشگاه‌ها وصل کنیم. قراردادهایی که در وزارتخانه‌های صمت، نفت و کشاورزی بسته می‌شود برای وصل کردن صنایع بزرگ به دانش‌بنیان‌ها به‌منظور ایجاد فناوری و سپس وصل کردن دانش‌بنیان‌ها به دانشگاه‌ها برای تحقیقات هدفمند علمی است. این اتفاقی است که خیلی جدی آن را پیش می‌بریم. موافقت‌نامه‌هایی که با دانشگاه‌ها بسته می‌شود، از این دست است و ان‌شاءالله اثر خود را در چند سال آینده نشان خواهد داد. او در تشریح روش DUI گفت: در این روش مساله را از آن طرف شروع می‌کنند. یعنی مساله را مشخص می‌کنند و براساس آن مساله، به دنبال رشد فناوری و رشد مقالات علمی می‌روند. به‌عنوان مثال برای حل مساله‌ای مانند افزایش بهره‌وری در چاه‌های نفت، باید ببینیم به چه فناوری‌هایی نیاز داریم و مشخص کنیم که روی چه علومی باید کار کنیم و چه تحقیقات علمی باید صورت بگیرد. بنابراین در واقع این روش معکوس STI است و در روش هزینه‌ها محدودتر و نقطه‌زن‌تر است.

منبع: دنیای اقتصاد