• شهر صنعتی رشت
  • اخبار

در راستای رسیدگی به پرونده زیست محیطی برخی واحدهای شهر صنعتی صورت گرفت: بازدید قضات شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان و دادستان سنگر از شهر صنعتی رشت

پنجشنبه ۲۷ام بهمن ۱۴۰۱
مدیر

مدیر عامل شهر صنعتی رشت از بازدید قضات شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان و دادستان سنگر از شهر صنعتی رشت خبر داد.
میر شمس الدین مهدوی افزود: با توجه به تشکیل پرونده قضایی برای تعدادی از واحدهای تولیدی در شهر صنعتی رشت برای معضل پساب صنعتی و ارسال پرونده و رسیدگی در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان، قضات شعبه مذکور، همراه با دادستان عمومی و انقلاب سنگر و نماینده اداره کل محیط زیست استان، از تصفیه خانه مرکزی در حال احداث شهر صنعتی رشت و تعدادی از واحدهای تولیدی در این منطقه بازدید نمودند.
وی تصریح کرد: در جریان این بازدید، روند احداث تصفیه خانه مرکزی شهر صنعتی رشت و نحوه رفع مشکلات زیست محیطی و حقوقی مربوطه برای واحدهای تولیدی، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه