• شهر صنعتی رشت
  • اخبار

حمایت‌ها از کالاهای ایران ساخت با استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور ارتقا می یابد

یکشنبه ۱۵ام آبان ۱۴۰۱
مدیر

هیات وزیران به استناد بند «د» الحاقی به ماده «۹» قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع بند «پ» ماده «۴» قانون جهش تولید دانش بنیان؛ آیین‌نامه اجرایی آن را مصوب کرد.

شرکت های متقاضی در این آیین نامه شامل شرکت ها و موسسات دانش بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و واحدهای فناور در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری می‌شوند. همچنین در این آیین‌نامه؛ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه های زیرنظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان طرف قرارداد با شرکت متقاضی را هم با نام دستگاه کارفرما منظور شده‌اند.

در این آیین‌نامه تاکید شده است که مطالبات قطعی شده شرکت‌های متقاضی متقاضی باید از دستگاه کارفرما با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به تایید ذی حساب مدیر مالی در دستگاه کارفرامی فاقد ذی‌حساب و رییس دستگاه کارفرما رسیده باشد.

دستگاه پذیرنده که شامل دستگاه های کارفرمایی می‌شوند نیز مکلفند در قالب قراردادهای مربوط به فرآیند مربوط به ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار مطالبات قطعی شده شرکت های متقاضی را به عنوان تضمین معتبر بپذیرند. همچنین دستگاه های پذیرنده موظفند در صورت درخواست شرکت های متقاضی؛ مطالبات قطعی شده آنها را که مربوط به قراردادهای خود یا دستگاه‌های کارفرمایی دیگر است را به عنوان تضمین معتبر در قراردادهای خود، موضوع مواد ۵ تا ۹ آیین نامه تضمین معاملات دولتی بپذیرد.

دستگاه‌های کارفرما موظفند ضمن تکمیل کاربرگ پیوست این آیین نامه اجرایی که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، به همان میزان مطالبات قطعی شده شرکت متقاضی که به عنوان تضمین معتبر مورد استفاده قرار گرفته است، مطالبات آن شرکت را در قرارداد خود در زمان انجام تعهدات مسدود کند.

در صورتی که میزان مطالبات قطعی شده شرکت متقاضی از مبلغ تضامین معتبر مورد نظر کمتر باشد لازم است متقاضی صرفا معادل کسری مطالبات ضمانتانه معتبر ارائه کند.

منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه