جزییات روش‌های جدید رفع تعهد ارزی صادرات اعلام شد

یکشنبه ۱۰ام دی ۱۴۰۲
مدیر

کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، جزئیات روش‌های جدید رفع تعهد ارزی صادرات را اعلام کرد.

بر اساس اعلام کنفدراسیون صادرات ایران، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در مصوبه جلسات شانزدهم و هفدهم خود تصمیم گرفته که برای تسریع در فرآیند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی که به هر دلیل تاکنون موفق به ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود نشده‌اند، دسترسی به کوتاژهای صادراتی متعهدین ارزی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۸ برای فروش حواله ارزی در سامانه نیما و فروش اسکناس در سامانه سنا جهت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات در سال‌های یاد شده ایجاد شده است.

همچنین بر اساس مصوبات این جلسات، با توجه به اتمام مهلت عدم اعمال محدودیت‌های تجاری برای صادرکنندگان کالاهای مشمول استثنائات تا پایان آبان ماه سال جاری، حسب بند ۵ صورتجلسه سیزدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، به منظور پیشگیری از اعمال محدودیت در فرآیند جاری تجارت مشمولین این استثنائات، مهلت رفع محدودیت‌های تجاری این دسته از صادرکنندگان برای ایجاد دسترسی و ثبت اطلاعات گذشته تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید می‌شود.

با توجه به اختیارات حاصل از ماده ۲۱ آئین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور رفع محدودیت‌های مالیاتی ایجاد شده برای پرونده‌های مالیاتی سنوات ۱۳۹۷، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ناشی از اجرای مفاد تبصره (۱) بند ج بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ ابلاغی طی نامه‌ای به تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ بانک مرکزی، مقرر شده صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نسبت به برگشت ۱۰ درصد از کل مبلغ ارزی درآمد شناسایی شده سالانه برای هر پروژه که معادل ریالی آن در صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ شناسایی شده و به تأیید کمیته ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می‌رسد، حداکثر ظرف مهلت سه ماهه پس از ابلاغ این مصوبه اقدام کنند. درآمد شناسایی شده حاصل از ارائه خدمات قبل از کسر هزینه‌ها که با رعایت استانداردهای حسابداری شناسایی شده است.

در صورت احراز بازگشت ارز به روش فوق که با رعایت ضوابط بازگشت ارز ناشی از صادرات کالای مرتبط با پروژه صورت خواهد پذیرفت. سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است به اعمال معافیت درآمد خدمات فنی و مهندسی سنوات ۱۳۹۷، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خواهد بود.

گفتنی است؛ استفاده از پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان دی ماه سال جاری امکان پذیر است.

منبع: مهر

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه