• شهر صنعتی رشت
  • اخبار

تورم قیمت تولیدکننده در تابستان امسال به ۴۰ درصد رسید

چهارشنبه ۹ام آذر ۱۴۰۱
مدیر

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در تابستان امسال، تورم سالانه قیمت تولیدکننده ۳۹.۹ درصد، تورم نقطه ای ۴۳.۲ درصد و تورم فصلی قیمت تولیدکننده نیز ۷.۱ درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار ایران گزارش تورم قیمت تولیدکننده در تابستان امسال را منتشر کرده است. در این فصل شاخص قیمت کل تولیدکننده ۶٧١ بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٧.١ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴٣.٢ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٩.٩ درصد افزایش داشته است.

گزارش مرکز آمار نشان می دهد تورم سالانه ٣٩.٩ درصدی قیمت تولیدکننده در فصل تابستان در مقایسه با تورم سالانه ۴٩.٧ درصدی در فصل بهار، ٩.٨ درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١۴٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٩.٩ درصد افزایش دارد اما آهنگ رشد این شاخص نسبت به فصل بهار کاهش ۹.۸ درصدی داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ۵٨.۵ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کم‌ترین تورم سالانه با ١٢ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» است.

همچنین بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه ۴٣.٢ درصدی قیمت تولیدکننده در تابستان، در مقایسه با تورم نقطه ای ۴٩.٣ درصدی در بهار امسال، ۶.١ درصد کاهش داشته است. این یعنی میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴٣.٢ درصد افزایش دارد اما م این رشد در تابستان نسبت به بهار ۶.۱ درصد کاهش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ۶٠.۵ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ١٠.٩ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» بوده است.

تورم فصلی ٧.١ درصدی قیمت تولیدکننده  نیز نسبت به تورم فصلی ١۵.٨ درصدی بهار، ٨.٧ درصد کاهش داشته است. بنابراین میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴٠١ نسبت به فصل قبل، ٧.١ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ١٧.۵ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کم‌ترین تورم فصلی با ٢.۴ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» می‌باشد. در این فصل گروه «صنعت» با نرخ تورم ٢.٣- درصد مواجه بوده است.

منبع: اتاق ایران

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه