تورم تولید محصولات صنعتی از ۵۶ درصد گذشت

یکشنبه ۲۵ام اردیبهشت ۱۴۰۱
مدیر

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم سالانه تولیدکننده محصولات صنعتی در زمستان ۱۴۰۰ به ۵۶,۷ درصد رسید که در این میان ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی با ۷۳.۹ درصد بیشترین تورم سالانه را داشته‌ است.

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور نشان می دهد تورم سالانه تولیدکننده محصولات صنعتی در زمستان ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵۶,۷ درصد رسید که نسبت به تورم سالانه این بخش در پاییز سال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته است. در این فصل در میان زیربخش­های مختلف صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به زیربخش­های «ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو» با ۲۵ درصد، «ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی » با ٣۴.٨ درصد و « ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری، تریلرو نیم تریلر» با ٣۶.٧ درصد و بیش­ترین تورم سالانه به ترتیب مربوط به زیربخش­های« ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی» با ٧٣.٩ درصد، «ساخت چوب و فراورده‌های چوب و چوب‌پنبه، به جز مبلمان؛ ساخت کالاها از نی و مواد حصیربافی» با ۶٩.٨ درصد و «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» با ۶٨.۵ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده محصولات صنعتی در فصل زمستان١۴٠٠ نیز به ۴٠.٧ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل زمستان ١۴٠٠ نسبت به فصل زمستان ١٣٩٩، ۴٠.٧ درصد افزایش داشته است. این شاخص نسبت به پاییز سال ١۴٠٠، معادل ۵,۷ درصد کاهش داشته است. در میان زیربخش­های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به زیربخش­های «ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری، تریلر و نیم تریلر» با ٢٠.۶ درصد، «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» با ٢۶.۴ درصد و«ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی » با ٢٨.٢ درصد و بیش­ترین تورم نقطه به نقطه به ترتیب مربوط به زیربخش­های  «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» با ۶١.۴ درصد، «چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده» با ۵۵.٩ درصد و «تولید پوشاک» با ۵١.۶ درصد بوده است.

همچنین تورم فصلی در این بخش در زمستان سال گذشته به  ٧.٨ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ٢.١ واحد درصد کاهش دارد. در فصل مورد بررسی در میان زیربخش­های مختلف صنعتی، کم­ترین تورم فصلی مربوط به زیربخش­های « ساخت چوب و فراورده‌های چوبی» با ١.۵ درصد، « ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری، تریلرو نیم تریلر » با ١.٩ درصد و« ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی» با ۲ درصد و بیش­ترین آن به ترتیب مربوط به زیربخش­های « ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» با ۱۸ درصد، «ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو» با ١٢.۵ درصد و «ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل» با ١١ درصد بوده است.

منبع: اتاق ایران

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه