تصویب کلیات سند هوش مصنوعی

پنجشنبه ۱۴ام دی ۱۴۰۲
مدیر

دبیر ستاد علم و فناوری گفت: به اتفاق آراء کلیات سند با انجام برخی اصلاحات جزئی تصویب و مقرر شد چشم‌انداز سند ۱۰ ساله تعیین شود و از آنجا که موضوع هوش مصنوعی سیال است، روزآمدسازی سند هر ۵ سال یکبار انجام شود.

 برزویی دبیر ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از جلسه ۱۹۰ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی، در خصوص ارائه پیش‌نویس سند راهبردی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران گفت: در جلسه ۱۸۱ این شورا در خصوص ضرورت‌ها و اهمیت تنظیم سند ملی هوش مصنوعی و تفاوت آن  با سایر اسناد موجود در این حوزه و همچنین چالش‌های پیشروی تدوین سند مطرح شد.

وی افزود: در جلسه ۱۸۵ نیز مرجع نهایی‌سازی و تصویب سند از میان دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاصل آن ماده ‌واحده‌ای شد که در جلسه ۸۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. بر این اساس مرجع تصویب سند پس از نهایی‌سازی توسط ستاد علم، فناوری و نوآوری دبیرخانه، شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شد.

 برزویی تصریح کرد: با عنایت به سابقه کار و بحث‌های کارشناسی متعدد و مفصل صورت گرفته در جلسات مختلف، در این جلسه کلیات پیش‌نویس سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر اصول و مبانی ارزشی، چشم انداز، اهداف، اولویت‌ها، شاخص‌ها، راهبردها، اقدامات ملی و تقسیم کار ملی دستگاه‌های اجرایی مطرح شد و نیز برخی اولویت‌های سند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: به اتفاق آراء کلیات سند با انجام برخی اصلاحات جزئی تصویب شد و مقرر شد چشم‌انداز سند ۱۰ ساله تعیین شود و از آنجا که موضوع هوش مصنوعی سیال است، روزآمدسازی سند هر ۵ سال یکبار انجام شود.

دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی افزود: مقرر شد در جلسات آتی این شورا جزئیات پیش‌نویس سند ملی هوش مصنوعی در جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.روابط عمومی  وزارت علوم به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، برزویی دبیر ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از جلسه ۱۹۰ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی، در خصوص ارائه پیش‌نویس سند راهبردی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران گفت: در جلسه ۱۸۱ این شورا در خصوص ضرورت‌ها و اهمیت تنظیم سند ملی هوش مصنوعی و تفاوت آن  با سایر اسناد موجود در این حوزه و همچنین چالش‌های پیشروی تدوین سند مطرح شد.

وی افزود: در جلسه ۱۸۵ نیز مرجع نهایی‌سازی و تصویب سند از میان دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاصل آن ماده ‌واحده‌ای شد که در جلسه ۸۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. بر این اساس مرجع تصویب سند پس از نهایی‌سازی توسط ستاد علم، فناوری و نوآوری دبیرخانه، شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شد.

برزویی تصریح کرد: با عنایت به سابقه کار و بحث‌های کارشناسی متعدد و مفصل صورت گرفته در جلسات مختلف، در این جلسه کلیات پیش‌نویس سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر اصول و مبانی ارزشی، چشم انداز، اهداف، اولویت‌ها، شاخص‌ها، راهبردها، اقدامات ملی و تقسیم کار ملی دستگاه‌های اجرایی مطرح شد و نیز برخی اولویت‌های سند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: به اتفاق آراء کلیات سند با انجام برخی اصلاحات جزئی تصویب شد و مقرر شد چشم‌انداز سند ۱۰ ساله تعیین شود و از آنجا که موضوع هوش مصنوعی سیال است، روزآمدسازی سند هر ۵ سال یکبار انجام شود.

دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی افزود: مقرر شد در جلسات آتی این شورا جزئیات پیش‌نویس سند ملی هوش مصنوعی در جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

منبع: ایسنا

برچسب ها:

مطالب مرتبط

دیدگاه