برادران با بیان اینکه بستر تعامل خارجی در حوزه صادرات وجود دارد، گفت: ایران آمادگی سرمایه‌گذاری در همه صنایع مختلف و در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی را دارد و می‌تواند نقش ویژه‌تری در صادرات ایفا کند. وی ادامه داد: در حال حاضر صادرات دارو کمتر از ۱۰۰میلیون دلار است، اما هدف‌گذاری شده است تا این رقم به ۲۰۰میلیون دلار برسد و از آن دفاع می‌‌‌کنیم.معاون صنایع عمومی وزارت صمت بیان کرد‌‌‌: با همکاری وزارتخانه‌‌‌های صمت و بهداشت و همچنین سندیکای دارو به دنبال آن هستیم که در پارک‌‌‌های تخصصی، تولید فعلی کشور را افزایش دهیم. برادران افزود: صنعت ماشین‌آلات دارویی رشد دارد، اما در برخی صنایع پیشرفته، نیازمند بازسازی و به‌روزرسانی آن هستیم. البته بستری با همکاری وزارت بهداشت فراهم کرده‌ایم و وزارت صمت توجه ویژه‌‌‌ای به واردات ماشین‌آلات دارویی دارد.معاون وزیر صمت گفت: در کنار اقداماتی که صورت گرفته، در تلاش هستیم با افتتاح واحد‌‌‌های جدید، بتوانیم سهم بالایی در بازار‌‌‌های جهانی داشته باشیم.

منبع: دنیای اقتصاد